Dziękujemy za wsparcie!

 

30 czerwca 2011 r. zakończył się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Było to ważne wydarzenie dla obywateli naszego kraju. Dziękujemy wszystkim miłośnikom Kaszub za zaangażowanie i wsparcie naszej społecznej akcji spisowej. Cieszymy się, że wiele osób na Pomorzu i poza nim pozytywnie odniosło się do tego przedsięwzięcia oraz postanowiło świadomie wyrazić swoją identyfikację ze wspólnotą kaszubską. Wierzymy, że nasze starania w przyszłości przyniosą oczekiwane rezultaty. Dziękujemy!

 

                                                                           Łukasz Grzędzicki

                                                                     Prezes

                                                    Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie przeprwadzony w dniach od 1 kwietnia – do 30 czerwca 2011.

      Będzie to jedno z najważniejszych od lat wydarzeń dla społeczności kaszubskiej. Los stawia przed nami szansę określenia swojej liczebności i samoidentyfikacji. Szansy tej indywidualnie i jako wspólnota zmarnować nie możemy. Wyniki spisu będą przez kolejne lata podstawą do kształtowania polityki państwa wobec Kaszubów i języka kaszubskiego, a także mogą mieć wpływ na budowanie pozycji naszej społeczności w życiu publicznym regionu i kraju.
       Z tego powodu każdy z nas jako obywatel powinien uczestniczyć w spisie powszechnym i deklarować przynależność do kaszubskiej wspólnoty oraz posługiwanie się również językiem kaszubskim w domu.
       Liczymy na aktywność wszystkich Kaszubów i miłośników Kaszub oraz prosimy o namawianie członków swoich rodzin, sąsiadów, znajomych do udziału w spisie powszechnym.

     
  
    
Wywiad statystyczny przeprowadzany przez rachmistrza spisowego w mieszkaniach, obejmnie około 25 % mieszkańców każdej gminy. Od 1 kwietnia będziemy mieli również możliwość spisania się na zasadach samospisu internetowego na stronach Głównego Urzędu Starystycznego pod adresem www.spis.gov.pl.
      Na niniejszej stronie znajdziecie Państwo wszytkie niezbędne informacje oraz wskazówki umożliwiające zadeklarowanie Kaszubskości!
 Danuta Stenka, Maciej Miecznikowski promują spis!

Aktualności

2011-07-01 09:02:37
W dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny


2011-07-01 08:59:51
Komunikat Centralnego Biura Spisowego Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 z 30 czerwca 2011 r.


2011-06-07 16:30:29
Zostało tylko 10 dni samospisu internetowego!


Spisz się!

www.spis.gov.pl     

Potwierdź swój udział na Facebooku

Spot TV